BUCUREȘTI

Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București

IAȘI

Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus

TIMIȘOARA

*in curand

Caută

Solicită o programare

Am deschis înscrierile pentru a 3-a ediție a burselor “Dimitrie Capșa”

BURSELE ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

Ediția III,  perioada 2023 – 2024

UPDATE decembrie 2023

Avem desemnați câștigătorii celei de a III a  ediție a Burselor ”Dr. Dimitrie Capșa”!

Îi felicităm pe toți cei care au aplicat, atât finaliști cât și câștigători, pentru toată activitatea desfășurată în cadrul proiectelor extracuriculare. De asemenea, le mulțumim membrilor juriului pentru dedicarea și atenția avută în selectarea câștigătorilor.

Câștigătorii sunt:

Studenți la medicină: Matache Irina Mihaela, Marinescu Radu Marian

Inginerie medicală: Gheorghe Laurențiu Olteanu

Rezident nefrologie: Mocanu Valentin Dumitrel

Rezident cardiologie: Casian Mihnea, Stete Georgiana, Clement Mihaela Alexandra, Galita Varvara Andreea

Rezident radiologie: nu se acordă. Cele 2 locuri au fost realocate la categoria rezident cardiologie.

Rezident neurologie: Chitimus Diana Maria

Rezident oncologie: Ionescu (Miron) Andreea Iuliana.

 Câștigătorii vor fi contactați pentru a semna contractele de bursă. 

 Detalii și întrebări pe adresa bursele_dr_dimitrie_capsa@sofmedica.com.

 

—————————————————————————————————————————————————- 

Organizator: SOFMEDICA Group prin Centrul Medical Emerald (deținător al marcii IHS) și Fundația C & P Sofianos.

Prin contribuția sa neprețuită în domeniul nefrologiei, dr. Dimitrie Capșa poate fi considerat fondatorul dializei moderne din țara noastră. Pentru SofMedica Group a fost întotdeauna o sursă de inspirație și de asemenea omul fără de care nu ar fi apărut International Healthcare Systems – Centre Medicale de Nefrologie si Dializa (IHS), predecesorul Centrului Medical EMERALD. Sub îndrumarea nobilă și atentă a domniei sale, compania a devenit în 2015 cea mai mare rețea independentă de centre de nefrologie și dializă din Europa, oferind tratamente la cele mai înalte standarde pentru mii de pacienți din România și nu numai.

Din dorința de a-i păstra vie memoria doctorului Dimitrie Capșa și pentru a continua contribuția în domeniul medicinei în România, SOFMEDICA Group, prin Centrul Medical EMERALD și Fundația C & P Sofianos acordă zece burse anuale de studiu, după cum urmează:

 • 2 burse pentru studenți în anul 5 sau 6 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
 • 1 bursă pentru un student la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica București, în orice an de studiu.
 • 1 bursă pentru un medic rezident nefrologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 2 burse pentru medic rezident cardiologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 2 burse pentru medic rezident radiologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 1 bursă pentru medic rezident neurologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.
 • 1 bursă pentru medic rezident oncologie înscris la orice facultate de medicină acreditată în România, în anii 4 – 5 de studiu.

Programul propune susținerea și instruirea continuă a tinerilor medici, pentru a continua direcția începută de dr. Dimitrie Capșa, ce și-a dedicat întreaga sa carieră pentru dezvoltarea profesională a tinerelor generații, prin acordarea unui număr de 10 (zece) burse  private în valoare de 2000 ron/lună timp de 1 an universitar (perioada noiembrie 2023 – iulie 2024).

Alte oportunități pentru beneficiarul bursei:

 • Participarea la toate evenimentele organizate de programul Bursa ”Dr. Dimitrie Capșa”
 • Acces la programele de educație și formare continuă dezvoltate de ISLE Academy
 • Acces la programele de internship organizate de SOFMEDICA Group

Etapele conscursului:

 • Perioada de inscriere depunere a aplicațiilor: 16 octombrie – 19 noiembrie 2023   – Din motive de perioadă de examene și timp necesar pentru obținerea documentelor , au fost solicitări pentru a se prelungi perioada de înscrieri. 
 • update – Interviu etapa I: 07 – 27 noiembrie 2023
 • update – Interviu etapa II: update  – luni 11 decembrie se anunță candidații ce se califică pentru interviul final ce va fi online în data de miercuri 13 decembrie 
 • update – Anunțarea câștigătorilor: 14-15 decembrie

Documente necesare pentru aplicare (limba română):

 • CV
 • Ultima foaie matricolă
 • Scrisoare de recomandare de la un profesor universitar
 • Scrisoare de motivație

Vor fi apreciate aplicațiile ce conțin și idei legate de viitorul nefrologiei in Romania (Ex: Cum vedeți nefrologia din România peste 10 ani?).

Doar candidații care vor fi selectați pentru etapa următoare de selecție și cei câștigători vor fi anunțați prin e-mail.

Înscrierile se fac la adresa de e-mail: bursele_dr_dimitrie_capsa@sofmedica.com

Criterii de eligibilitate

 • Beneficiarul studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, sau Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București, în ciclul licență (student anul 5-6 de studiu academic)
 • Beneficiarul ce candidează pentru bursa oferit pentru rezidenți poate fi înscris la orice Facultate de Medicină acreditată în România, în anul 4 sau 5 al rezidențiatului.
 • Activități academice (media generală a anului precedent minim 9 din 10, sau o medie echivalentă în raport cu sistemul de notare utilizat de instituția de învățământ superior în care este încadrat candidatul), implicare în activități de cercetare, participare la activităţi extracurriculare deosebite (publicații de specialitate, voluntariat, implicare în organizaţii studenţeşti, proiecte non-guvernamentale etc).
 • Beneficiarii au domiciliul stabil în România;
 • Beneficiarii sunt vorbitori de limbă română;

Comisia de selectie:

 1. Dr. Razvan Capsa – Președinte comisie
 2. Dr. Alexandra Niculescu – Membru
 3. Anca Fodulu – Membru
 4. Delia Necula – Membru
 5. Rodica Pâslaru – Membru
 6. Tatiana Iordache – Secretar

_____________________extra pentru regulament_____________________

Obligațile Părților

Beneficiarul bursei se angajează:

 1. să urmeze programul de studii pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, fără întreruperi sau absenţe nemotivate;
 2. să prezinte Centrului Medical Emerald la sfârşitul fiecărui semestru foaia matricolă care atestă faptul că a promovat toate examenele din cursul anului universitar;
 3. să nu facă nimic de natură de a aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau intereselor Centrului Medical Emerald sau a celorlalte companii din Sofmedica Grup, sub sancţiunea de daune;

Centrul Medical Emerald prin SofMedica va asigura:

 1. Finanțarea Bursei acordate, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament, începând cu noiembrie 2023
 2. Respectarea programului de acordare a Bursei conform prezentului Regulamentș

Medic specialist Cardiologie, Cardio-Oncologie