BUCUREȘTI

Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București

IAȘI

Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus

TIMIȘOARA

*in curand

Caută

Solicită o programare

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Inter Health Systems SRL

CUI: 32001373.

Nr. Reg. Com.: J23/2098/2013.

Activitate Cod CAEN 8622 Activitati de asistenta medicala specializata.

EMERALD Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1

  • Autorizatia Sanitara de Functionare nr.191/17.02.2023, emitent Ministerul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica Bucuresti
  • Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. RR/1294/2021, emitent CNCAN
  • Autorizatie pentru efectuare de studii clinic cu beneficiu terapeutic in domeniul medicamentului nr. 158/09.12.2020


EMERALD Iasi, Str. Iancu Bacalu nr. 23, în incinta Palas Campus

  • Autorizatia Sanitara de Functionare nr. AA2341/A2 EPI 437/20.12.2023, emitent Ministerul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica Iasi
  • Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. Nr. FN593/2023, emitent CNCAN.

 

Inter Health Systems SRL prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal (nume și prenume, sex, vârstă, CNP, data nașterii, semnătura, nr. asigurărilor sociale/de sănătate, caracteristici fizice/antropometrice (înălțime, greutate), telefon, adresă (domiciliu/reședință), email, seria și numarul actului de identitate, date privind starea de sanatate).

Ne puteți contacta în scris la adresa de mai sus, prin email la adresa gdpr@emeraldmed.ro sau prin telefon la numerele 021 9814, 021 232 47 87.

Scopul prelucrării datelor și temeiul juridic:

Datele dumneavoastră sunt prelucrate:

1)în scopul informarii prealabile si al efectuării serviciilor medicale pe care vi le-a recomandat medicul dumneavoastră, în vederea stabilirii unui diagnostic medical/ furnizării serviciilor medicale de specialitate/ furnizării unui tratament medical, dar si al comunicarilor ulterioare referitoare la alte servicii medicale de interes pentru general. Prelucrarea este necesară pentru executarea serviciilor pe care le-ați solicitat, în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu art. 6 alin. (1) literele b) si f), art. 9 alin. (2) lit. h) din RGPD precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare, de raportare fiscală etc. ce revin Inter Health Systems SRL în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera c) din RGPD.

2) în scopuri de cercetare științifică – medicii angajați/colaboratori ai Inter Health Systems SRL pot utiliza datele dumneavoastră (imagini ecografice, IRM sau CT, rezultate analize și teste recoltate în centru) cu luarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura respectarea principiului reducerii la minimum a datelor. Măsurile includ anonimizarea care nu permite identificarea persoanelor vizate. Prelucrarea este efectuată în scopuri de cercetare științifică, respectiv în vederea elaborării unor lucrări, articole etc., în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (2) litera j) din RGPD și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare, de raportare fiscală etc. ce revin Inter Health Systems SRL, în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera c) din RGPD.

Consecințele refuzului de furnizare a datelor – Furnizarea de către dumneavoastră a datelor personale reprezintă atât o obligație contractuală, cât și o obligație legală. În cazul în care alegeți să nu ne furnizați datele personale solicitate, nu vom putea efectua serviciile medicale solicitate.

Destinatarii datelor personale – Aceste date pot fi comunicate, dupa caz, autorităților publice centrale și locale (Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale de asigurări de sănătate, Agenția Națională de Administrare fiscală, altor autorități de control), organizatților profesionale, furnizorilor de servicii (ex: software).

Durata prelucrării – Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate numai pe perioada prevăzută prin legislația națională, necesară pentru a demonstra autorităților interesate, după caz, că am efectuat serviciile pe care ni le-ați solicitat. Aceste date nu vor fi folosite de către noi, Inter Health Systems SRL, pentru a lua decizii automate în ceea ce vă privește. Având în vedere natura serviciilor prestate, la solicitarea medicului dvs., este posibil ca personalul autorizat al Inter Health Systems SRL să utilizeze datele dvs. medicale pentru a le analiza sau pentru a evalua anumite aspecte privind sănătatea dvs.

Drepturile dumneavoastră – Vă informăm că, în ceea ce privește datele dvs personale, beneficiați de dreptul de a le accesa (de a obține o confirmare că prelucrăm sau nu datele dvs, precum și toate informațiile furnizate în acest document, de a obține o copie a datelor, iar în cazul în care solicitarea dvs. se referă la alte copii, vă putem solicita să achitați costurile administrative), de a ne solicita corectarea sau ștergerea acestora. De asemenea, beneficiați de dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării (să marcăm anumite date în vederea limitării prelucrării ulterioare), de a vă opune prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară. Totodată, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

RGPD – Regulamentul General privind protecția datelor aplicabil începând cu 25 mai 2018.